صدور ضمانت‌نامه با شرایط تسهیل‌شده

صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان با استناد به ماده ۱۰۰ قانون سوم توسعه کشور و اساسنامه مصوب هیئت دولت مجاز است تا برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان انواع ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه حسن انجام کار (تعهدات)، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده و غیره را صادر نماید.


خدمات

بهترین گزینه برای شرکت های دانش‌بنیان و فناور

دریافت چک به عنوان تضمین

عموماً شرکت ها برای دریافت خدمات مالی از نهادهای مالی با مشکل ترهین وثایق ملکی مواجه هستند. ما تا سقف اعتباری شرکت ها با دریافت چک، خدمات مالی ارائه می کنیم.

مدل اعتبارسنجی اختصاصی

سقف اعتباری یک شرکت صرفاً از طریق تحلیل صورت های مالی آن قابل تعیین نیست. ما معتقدیم که باید توان فنی شرکت ها نیز در تعیین حد اعتباری آنها موثر باشد.

شرایط ویژه

ما برای ارائه خدمات مالی به شرکت ها شرایط ویژه ای را در نظر گرفته ایم. صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان با ۵% سپرده نقدی (تخفیف ۵۰ درصدی در سپرده نقدی) انجام می گیرد.

سرعت در ارائه خدمات

ما از فرایندهای طولانی و پیچیده نهادهای مالی برای ارائه خدمات مالی آگاه هستیم و شرایط را طوری فراهم می کنیم که متقاضی در کمترین زمان ممکن خدمات ویژه ای دریافت کند. بطور مثال؛ فرایند تشکیل پرونده و تعیین سقف اعتباری حداکثر تا ۵ روز کاری انجام می شود.

گستردگی خدمات

ما به طیف وسیعی از نهادها، سازمان ها و شرکت ها خدمات مالی و مشاوره ای ارائه می دهیم

24
نیروی کار خلاق و توانمند
9
سازمان کارفرمایی
254
سازمان پذیرنده ضمانت نامه
1711
طرح و شرکت

ضمانت‌نامه‌های صادرشده تا انتهای بهمن ماه سال ۹۵

به تفکیک نوع ضمانت نامه


10%
تعهد پرداخت
8%
مناقصه و مزایده
53%
پیش پرداخت
25%
انجام تعهدات

سازمان ها و شرکت های پذیرنده ضمانت نامهنهادها و سازمان های همکاراخبار و رویدادها