خدمات

صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان

کارگزاری مالی

نهادها و سازمانهای دولتی بخش قابل توجهی از منابع مالی هزینه شده در حوزه های فناوری و نوآوری در اختیار دارند. واگذاری عاملیت اجرایی این منابع مالی، فرصت را برای سیاستگذاری و طراحی نقشه پیشرفت کشور فراهم می کند. تهیه گزارش های ارزیابی و اعتبارسنجی، عاملیت اعطای انواع تسهیلات، مدیریت وجوه اداره شده، ارزیابی طرح ها و نظارت بر حسن اجرای طرح ها از جمله خدماتی است که ما برای سیاستگذاران، سازمان های دولتی و خصوصی پیش بینی کرده ایم.


سـرمایه گذاری خطرپذیر

صندوق توسعه فناوری ایرانیان بمنظور حمایت از کسب‌و‌کارهای فناور در طرح‌های فناورانه و نوآور سرمایه‌گذاری می‌نماید. ما شرکت‌هایی را که سطح نوآوری نسبتاً بالایی دارند و مراحل رشد خود را سپری نموده‌اند؛ کمک می‌کنیم تا با آمادگی بیشتر در بازارهای جدید حضور یابند.

صـدور انواع ضمانت نامه

صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان با توجه به اختیارات قانونی مصوب هیئت وزیران، رسالت خود را صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان، فناور و نوآور قرار داده است. ما انواع ضمانت نامه های حسن انجام کار و تعهدات، پیش پرداخت، شرکت در مناقصه و مزایده، تعهد پرداخت، کسور وجه الضمان و غیره را صادر می کنیم.

ادامه...

ارائه انواع تسهیلات

صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان آمادگی دارد؛ در قالب عقود مبادله ای بمنظور رفع مشکل نقدینگی شرکت ها وام در اختیار آنها قرار دهد. از انواع خدمات مالی در این حوزه می توان به تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و پیش خرید اشاره کرد. همچنین این صندوق آمادگی دارد تا طرح های دانش بنیان را در قالب عقود مشارکتی تأمین مالی نماید.


اگر صاحب طرح جذاب برای سرمایه گذاری هستید، فرم “تماس با ما” را تکمیل و ارســال نمائید.


ارسال درخواست