اخبار صندوق

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری فراخوان «شناسایی فناوران، شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه‌های پایین‌دستی مس» را منتشر کرد.

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری فراخوان «شناسایی فناوران، شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه‌های پایین‌دستی مس» را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ‌صندوق نوآوری و شکوفایی، فراخوان «شناسایی فناوران، شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های...

ادامه