ثبت طرح/ایده فناورانه

کاربرگ اولیه بررسی طرح / ایده

تذکر مهم: خواهشمند است پیش از تکمیل فرم به موارد زیر توجه نمایید:

– تکمیل کاربرگ حاضر صرفا با هدف آشنایی صندوق با شرکت و طرح شما کاربرد دارد و هیچگونه تعهدی برای تأمین مالی طرح توسط صندوق ایجاد نمی کند.

– در تکمیل کاربرگ تلاش گردد تا کلیه اطلاعات با دقت و صحت کامل و مستند ارائه گردند. توجه داشته باشید که اثبات عدم رعایت صداقت در تکمیل اطلاعات در هر مرحله از فرایند ارزیابی می تواند موجب خروج طرح و ادعای خسارت از سوی صندوق گردد.

  عنوان ایده به فارسی:*

  عنوان ایده به انگلیسی:*

  1- مشخصات پیشنهاددهنده ایده:

  نام و نام خانوادگی*

  آخرین مدرک تحصیلی*

  نشانی محل کار

  شغل :

  تلفن محل کار :

  تلفن همراه :

  دورنگار :

  پست الکترونیک :

  2- محتوای ایده :

  1-2- خلاصه ایده :

  2-2- هدف (ا هداف) ایده :

  2-3- دستاوردهای ایده :

  این ایده چه مشکل / مسأله / نیازی را حل یا برطرف می کند؟

  زمان رسیدن ایده به دستاوردهای اعلام شده چند ماه برآورد می شود؟

  آیا مایل به اجرای ایده در قالب تأسیس شرکت دانش بنیان می باشید؟

  آیا مطالعه اولیه انجام پذیری و طرح کسب و کار برای ایده تهیه شده است؟