سوالات متداول

سوال

پاسخ

آیا شرکت‌هایی که گواهینامه دانش‌بنیان دارند، از شرایط ویژه‌ای برخوردارند؟

بمنظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با ۵% سپرده نقدی (تخفیف ۵۰ درصدی در سپرده نقدی) انجام می‌گیرد. جهت اطلاع از جدیدترین حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان اینجا کلیک کنید.

صندوق برای صدور ضمانت‌نامه کدام وثایق را از شرکت‌ها دریافت می‌کند؟

صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان تا سقف اعتباری شرکت‌ ها با دریافت چک ضمانت‌نامه های درخواست شده را صادر می‌کند.

سقف اعتباری شرکت‌ها تا چه زمانی معتبر است؟

سقف اعتباری شرکت‌ها حداکثر تا یکســال پس از اعتبارسـنجی معتبر است و پس از آن پرونده مشتری بروزرســانی خواهد شد.

میزان کارمزد و سپرده نقدی انواع ضمانت‌نامه چقدر است؟

مبلغ کارمزد برای صدور ضمانت‌نامه‌ها ۲ درصد سالانه محاسبه خواهد شد. مبلغ سپرده نقدی برای صدور انواع ضمانت‌نامه (به جزء ضمانت‌نامه تعهدپرداخت) برای شرکت‌های دانش‌بنیان ۵ درصد (با احتساب ۵۰ درصد تخفیف) و برای شرکت‌های فناور تولیدی ۷ درصد مبلغ مندرج در برگ ضمانت‌نامه دریافت می شود.

مستند پذیرش ضمانت نامه های اعتباری صندوق توسط سیستم بانکی (اعم از دولتی ، غیردولتی و خصوصی) و همچنین تولیدکننده های داخلی، چیست؟

تصریح قانونگذار در بند “ب” ماده ۵ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، مفاد مصوبات هیات محترم وزیران هیات محترم وزیران ، شورای پول و اعتبار و نهایتاً آیین نامه ظهرنویسی و صدور ضمانت نامه از طرف بانک ها (مصوب جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا. )ضمانت‌نامه‌های صندوق از جمله وثایق قابل قبول سیستم بانکی جهت تضمین تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان می‌باشد.

دریافت ضمانتنامه اعتباری، مستلزم طی چه مراحلی است؟

اولین گام برای دریافت ضمانتنامه اعتباری، ارایه درخواست ذینفع ضمانتنامه (بانک/موسسات مالی اعتباری/ تولیدکننده محصولات صادراتی) به صندوق می باشد. برای این منظور و قبل از هر اقدامی میبایست درخواست اعتبار متقاضی در بانک مربوطه مطرح و پس از تصویب به این صندوق ابلاغ گردد .بدیهی است در متن درخواست بانک می بایست به نکاتی از قبیل مبلغ تسهیلات، مدت اعتبار و نرخ سود تسهیلات، اشاره شده باشد.
پس از تصویب اعطای تسهیلات برای متقاضی در بانک، ارایه درخواست به صندوق ، تکمیل مدارک و اعتبارسنجی متقاضی و طرح موضوع در ارکان اعتباری صندوق، مبلغ و شرایط ضمانت نامه قابل صدور به متقاضی ابلاغ و پس از انجام وثیقه سپاری و واریز کارمزد، ضمانت نامه مربوط صادر و در اختیار بانک قرار می گیرد

ضمانت نامه های اعتباری ریالی و ارزی صندوق چه کارکردی دارند؟

زمانی که صادرکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود، قصد تامین و خرید اعتباری از تولیدکننده های داخلی را داشته باشد.

۵- شروط اصلی صادرکننده برای دریافت ضمانت نامه اعتبارتولیدی جهت ارایه به تولیدکننده (تامین کننده مواد اولیه موردنیاز) کدامند؟

متقاضی ضمانت‌نامه‌های اعتبار تولیدی باید دارای سابقه صادراتی به نام خود باشد و در پایان دوره اعتبار و بهنگام تسویه ضمانت‌نامه باید مدارک صادراتی حداقل معادل ارزش ضمانت‌نامه ارائه نماید.

ارایه ضمانت نامه اعتبارتولیدی برای تضمین پرداخت وجه کالای اعتباری خریداری شده، به چه گروهی از تولیدکنندگان امکان پذیر می باشد؟

تولید کنندگان اصلی دارای پروانه تولیدی و یا شرکت‌های توزیع وابسته آنها و یا شرکت‌های تعاونی وابسته جهت صادرات.( در همین راستا ارایه پروانه بهره‌برداری، جواز مربوط به توزیع کالا و همچنین اساسنامه ، شرکت نامه ، روزنامه رسمی مربوط به تعیین اعضای هیات مدیره و صاحبان حق امضاء الزامی خواهد بود.)

آیا برای ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده سپرده نقدی لازم است؟

خیر – ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده بدون دریافت سپرده نقدی صادر می شود.

۸- دوره اعتباری ضمانت نامه های اعتباری صندوق از چه زمانی آغاز می شود؟

از زمان پرداخت تسهیلات

۹- آیا امکان صدور ضمانت نامه اعتباری برای تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک قبل از ارایه درخواست به صندوق وجود دارد؟

خیر، تضمین صندوق صرفاً شامل تسهیلات اعطایی پس از تاریخ صدور ضمانت نامه اعتباری خواهد بود.

۱۰- تمدید ضمانت نامه های اعتباری چگونه امکان پذیر می گردد؟

متعاقب ارایه درخواست تمدید دوره بازپرداخت از سوی ذینفع ضمانت نامه، بررسی و موافقت ارکان تصمیم گیر صندوق و واریز کارمزد تمدید از سوی صادرکننده ، تمدیدیه مورد درخواست بانک صادر و ارسال خواهد شد.

منظور از تبدیل کارمزد به ودیعه چیست؟

متقاضی دریافت ضمانت‌نامه میتواند به تشخیص صندوق به جای هر ۱% کارمزد، ۳% به مبلغ ودیعه نقدی خود نزد صندوق اضافه نماید. برای مثال؛ شرکت میتواند بجای پرداخت ۱۰% ودیعه و ۲% کارمزد سالانه (که تنها ۱۰% ودیعه در پایان ضمانتنامه به وی استرداد میگردد) معادل ۱۶% مبلغ ضمانت‌نامه را به عنوان ودیعه نقدی پرداخت و از پرداخت ۲% کارمزد معاف گردد (۱۶% ودیعه در سررسید به متقاضی استرداد خواهد شد).

دوره اعتبار بیمه نامه های خاص و کل گردش صادرات چه مدت است؟

أ‌. بیمه نامه خاص: صدور این بیمه نامه به منظور پوشش یک قرارداد و یا اعتبار اسنادی مشخص است و تا پایان زمان اعتبار قرارداد یا زمان سررسید پرداخت و وصول وجوه صادراتی بیمه نامه اعتبار دارد. در صورت تمدید دوره پرداخت قرارداد یا اعتبار اسنادی تحت پوشش، دوره اعتبار آن قابل تمدید است.

ب‌. بیمه نامه کل گردش صادرات: دوره اعتبار این بیمه نامه یکسال شمسی از زمان صدور آن است و پس از اتمام آن قابل تجدید است. دوره اعتبار این بیمه نامه در حقیقت زمان مجاز برای استفاده از پوشش آن را مشخص می نماید و در صورت ارائه پوشش برای یک محموله خاص، اعتبار نامه شمولیت صادر شده تا پایان دوره پرداخت مربوط به آن محموله می باشد.

۱- آیا خدمات اعتبارسنجی برای وارد کنندگان هم مورد استفاده قرار می گیرد؟

واردکنندگان می توانند در خصوص وضعیت اعتباری تأمین کنندگان از صندوق تقاضای اعتبارسنجی نمایند. در این صورت صندوق پس از سفارش به موسسات اعتبارسنجی کننده، گزارش دریافتی را بدون تفسیر عیناً به واردکننده ارائه می نماید. در اینگونه موارد هزینه اداری که جهت اعتبارسنجی و تعیین سقف و اعلام آمادگی برای پوشش دریافت می شود، از واردکننده دریافت نشده و فقط هزینه مربوط به موسسه اعتبارسنجی کننده و مالیات بر ارزش افزوده ان دریافت می گردد.