صاحبان شرکت های دانش بنیان

کاربرگ های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان درخواست کننده تسهیلات

خدمات تسهیلات صندوق در حال حاضر شامل مجموعه اقداماتی است که برای تأمین منابع مالی یا ضمانتی مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان صورت میپذیرد و شامل انواع وام (قرض الحسنه ، ترجیحی یا متعارف) برای انواع کاربردها (سرمایه در گردش ، سرمایه ثایت) ، انواع ضمانتنامه (شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار ، پیش پرداخت) ، لیزینگ (اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی) و یارانه سود تسهیلات بانکی میباشد.

تعاملات مناسب با بانکها توسط این صندوق سبب شده که شرکتهایی که در نظام بانکی از اعتبار لازم برخوردار نیستند بتوانند از خدمات بانکی بهره مند شوند.

تاکنون شرکتهای دانش بنیان گیرندة اصلی تسهیلات صندوق بوده اند و علاوه بر آنها شرکتهای خدمات تجاری سازی نیز از این تسهیلات بهره مند شده اند. زمینه برای استفاده صندوقهای پژوهش و فناوری نیز از تسهیلات صندوق فراهم شده است.

مشارکت حقوقی و مدنی صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان در طرح های دانش بنیان شرکت­های دانش بنیان پس از ارزیابی های فنی و اقتصادی مطابق با معیارهای صندوق صورت می­گیرد. علاوه بر این صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی تأسیس و یا حضور در صندوق­های خطرپذیر (VC) با مشارکت فعالین این حوزه را دارد.

برنامه های راهبردی دفتر توانمندسازی

(وب سایت توانمندسازی وکیفی سازی شرکت های دانش بنیان)

دفتر توانمندسازی صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان با هدف توسعه رقابت ­پذیری شرکت‌های دانش بنیان در سطح ملی و بین المللی از نیمه دوم سال 1394 آغاز به فعالیت نموده است. این دفتر بر اساس مطالعات بین المللی و ملی و با استفاده از نظرات مشاوران تخصصی و شرکت­های دانش بنیان، اقدام به تدوین برنامه ای راهبردی و عملیاتی جهت ارائه مشوق ها و تسهیلات توانمندساز به شرکت­های دانش بنیان نموده­است. بر این اساس هفت طرح راهبردی با عناوین توانمندسازی پایه، توانمندسازی اختصاصی، خوشه برتر، شرکت رقابت پذیر، کارگزار راهنما، شبکه ملی توانمندسازی و پیمایش هدفمند به همراه 46 برنامه عملیاتی برای تحقق اهداف چهارگانه ذیل طراحی گردید.


  • ارتقاء توانمندی­های شرکت­های دانش بنیان از زمان آغاز تا پایان تعامل با صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان در ابعاد مختلف، جهت تحقق رشد پایدار آن­ها در تمامی مناطق ایران

  • حمایت از شکل­ گیری خوشه­ های فناوری و نوآوری شرکت­های دانش بنیان در راستای ارتقاء توانمندی های مکمل و تکمیل زنجیره ارزش خوشه­ ها

  • حمایت از ایجاد زیرساخت­ها و استانداردهای ملی و بین-المللی جهت ارتقاء توانمندی­های شرکت های دانش بنیان جهت رقابت پذیری در سطح ملی و بین المللی

  • حمایت از تقویت و شکل گیری اکوسیستم مجموعه ­های توانمندساز شرکت­های دانش بنیان اعم از شرکت­های خدمات تجاری­سازی، کارگزاران صندوق و صندوق های همکار و نهادهای واسط در تمامی مناطق ایران خلاصه­ای از رویکرد طرح­های مذکور در ذیل ارائه شده­است.

واحد حقوقی و امور قراردادها، یکی از مهم ترین ارکان اجرایی صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان به شمار می رود که همزمان با تأسیس این صندوق، فعالیت خود را آغاز کرده است. این واحد، دریافت تسهیلات و خدمات از سوی شرکت های دانش بنیان را مستند و اجرایی می سازد و در این مسیر، متقاضیان تسهیلات را همراهی و راهنمایی خواهد کرد.
از جمله مهم ترین وظایف این واحد می توان به بررسی مدارک و مستندات قانونی، تعامل با سایر نهادهای مرتبط، و تنظیم و انعقاد قراردادها اشاره کرد.