مجوز صندوق پژوهش و فناوری اخذ شد

مجوز صندوق پژوهش و فناوری اخذ شد

خوشبختانه در پایان سال گذشته با پیگیری های فراوان موفق به اخذ مجوز صندوق پژوهش و فناوری شدیم.

قوام افزود: بر طبق مصوبه کارگروه ماده ۴۴ قانون رفع موانع سرمایه گذاری خطر پذیر و اصلاح نظام مالی کشور که در شهریورماه ۱۳۹۴ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، حداقل مبلغ لازم برای راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری ۳۰ میلیارد ریال تعیین شد در حالی که پارک علم و فناوری استان موفق به ایجاد تعهد تامین حدود ۵۱ میلیارد و دویست میلیون ریال و با نسبت ۴۹ درصد سهم بخش دولتی و ۵۱ درصد سهم بخش خصوصی شد و کارگروه ماده ۴۴ در آخرین جلسه خود در سال ۱۳۹۴ با تصویب این صندوق موافقت کرد.

در حال حاضر منتظر ابلاغ این مجوز هستیم تا بعد از ثبت آن در اداره ثبت شرکتها، صندوق پژوهش و فناوری کار خود را رسماً آغاز کن