اولین نشست مجمع عمومی صندوق پژوهش و فناوری کرمان برگزار شد

اولین نشست مجمع عمومی صندوق پژوهش و فناوری کرمان برگزار شد

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان با اشاره به اینکه حداقل مبلغ لازم برای راه‌اندازی صندوق پژوهش و فن‌آوری 30 میلیارد ریال است گفت: پارک علم و فناوری استان موفق به ایجاد تعهد تامین حدود 51 میلیارد و 200 میلیون ریال و با نسبت 49 درصد سهم بخش دولتی و 51 درصد سهم بخش خصوصی شد.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی پارک علم و فناوری استان کرمان عباس قوام افزود: کارگروه ماده 44 در آخرین جلسه خود در سال 1394 با تصویب این صندوق موافقت کرد و در تیرماه سال جاری مجوز این صندوق ابلاغ شد.
در ادامه این نشست، اساسنامه پیشنهادی دولت برای صندوق مورد بررسی قرار گرفت و سهام صندوق مشخص شد؛ همچنین دکتر محمد میرزایی و دکتر عباس قوام از بخش دولتی و دکتر امان الله جوانشاه، دکتر علیزاده و مهندس علیپور از بخش خصوصی به عنوان اعضای اصلی و مهندس مجید نورانی و مهندس غلامرضا علینقی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، دکتر علیرضا گنجویی به عنوان بازرس اصلی و دکتر علی اسماعیلی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.