تمام مراکز علمی و دانشگاه‌ها به شبکه علمی کشور متصل خواهند شد

تمام مراکز علمی و دانشگاه‌ها به شبکه علمی کشور متصل خواهند شد

واعظی، وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از شبکه علمی کشور که امروز در سازمان امور دانشجویان برگزار شد، گفت: این پروژه به عنوان یک پروژه مهم است، اما نکته ما این است که نقش دانشگاه ها مانند گذشته نیست و تبدیل به مرکز تولید ثروت شده اند و مهارت را در کنار علم دارن

وی افزود: وقتی مهارت ایجاد می شود، ثروت تولید می کند و شبکه علمی کشور نیز باید در خدمت این هدف باشد.

وزیر ارتباطات یادآور شد: تردیدی ندارم که دانشگاه های ما با جوانان و اساتید می توانند حداکثر بهره برداری را داشته باشند.

واعظی ادامه داد: دانشگاه ها کارشان تولید محتوا است و باید محتوای این شبکه را تامین کنند. امیدواریم با راه اندازی این شبکه تولید محتوای علمی که همواره در دانشگاه ها وجود دارد ، جمع آوری شود.

وی ادامه داد: ما می توانیم به سرعت همه دانشگاه های کشور را به این شبکه متصل کنیم و به شبکه های علمی و بین المللی وصل شویم و تا بتوانیم از یافته های آنها استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات در خصوص تعرفه این شبکه گفت: نگاه ما نباید نگاه بنگاه داری باشد و بخواهیم آنچه هزینه است، برای ما بازیابی کند.