صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان با روند بسیار خوبی در حال حرکت است

صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان با روند بسیار خوبی در حال حرکت است

دبیر کارگروه صندوق های پژوهش فناوری کشور ادامه داد ماموریتهای صندوق پژوهش و فناوری حمایت از شرکتهای دانش بنیان و افراد فناور است اما صندوق نوآوری و شکوفایی صرفا حمایت از شرکتها را مد نظر دارد.

دکتر قصاع افزود تاکنون صندوقهای بسیار زیادی در کشور تاسیس شده و رشد خیلی خوبی در جذب اعتبارات دولتی و غیر دولتی داشته اند که صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان با توجه به عمر کوتاه موفقیت خوبی در این زمینه داشته است.

دبیر کارگروه صندوق های پژوهش فناوری کشور از دیگر خصوصیات بارز صندوقها را ارتباط موثر و خوبی دانست که با هم برقرار نموده اند و اظهار داشت : این مجموعه ها توانسته اند هم افزایی بسیار موثری برای رشد و توسعه یکدیگر ایجاد نمایند و پیشنهاد می کنیم صندوق استان کرمان هم از این قاعده پیروی نماید.

دکتر قصاع تشریح کرد: تاکنون 40 صندوق پژوهش و فناوری در کشور تشکیل شده و 16 صندوق دیگر در حال تاسیس است پیش بینی می کنیم تا پایان سال 1398 قریب به 80 صندوق در کشور راه اندازی شود.

دبیر کارگروه صندوق های پژوهش فناوری کشور در پایان بیان داشت: اگر در اوایل راه اندازی صندوق ها، با اکراه کمک مالی انجام می دادیم اما الان با توجه به ابتکاراتی صندوقها در ارائه تسهیلات به شرکتها، با افتخار به آنها کمک خواهیم کرد و امیدواریم صندوق استان کرمان با درایت هیئت مدیره هر چه زودتر به آن بلوغ لازم برسد.