ارائه یک مدل جدید اقتصادی به کمک زیست‌فناوری امکانپذیر است

ارائه یک مدل جدید اقتصادی به کمک زیست‌فناوری امکانپذیر است

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ارائه یک مدل جدید اقتصادی به کمک زیست فناوری را ضروری دانست و گفت: با توجه به اینکه در حوزه زیست فناوری تعداد فعالین زیاد است، باید از این جمعیت زیاد برای ارائه یک مدل اقتصادی جدید مبتنی بر زیست فناوری استفاده کنیم.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به توانایی بالای زیست فناوری در رشد اقتصادی کشور، بیان کرد: باید نجات بخش بودن زیست فناوری برای اقتصاد و ایجاد اشتغال را ثابت کنیم و تنها راه حل این کار، تغییر زبان زیست فناوری از زبان علمی صرف به زبان اقتصادی توانمند و گویا است.
وی افزود: یکی از موارد بسیار مهم این است که در حال حاضر شرایط کشور نیازمند کسی است که رویکرد اقتصادی جدیدی به کشور دهد و ایران را از وابستگی به اقتصاد نفتی رها کند.
به گفته قانعی، اقتصاد زیستی در دنیا سهم بزرگی در اقتصاد و اشتغال کشورها دارد و طراز کشورها را تغییر داده است. وقتی به هدف‌گذاری کشورهای اول دنیا نگاه می کنیم می بینیم سهم عمده‌ای برای زیست فناوری در اقتصاد کشورشان در نظر گرفته اند.